Vi søker lag og foreninger til dugnad!

Byfesten i Lillestrøm fyller 20 år og vi trenger dugnadshjelp!
Det nærmer seg Byfest 2018 i Lillestrøm, og vi er på utkikk etter dugnadshjelp. Lillestrøm Kultursenter står som teknisk arrangør, og sørger for all infrastruktur. Vi trenger en del flittige hender til å ta i et tak.

Oppgavene som skal utføres er i hovedsak vakthold og avfallshåndtering, som foregår på ettermiddag og kveld. Dugnadsarbeidere må være fylt 18 år, og arbeidet belønnes med kr 120,- pr. time, til organisasjonen dere er medlem av. Byfesten 2018 er i perioden 13. til 17. juni, og dugnadsarbeidet foregår i den samme perioden. 

Vi håper dette er av interesse, og ønsker tilbakemelding innen 15. april.

Send en e-post til Robert Skrolsvik/rskrolsvik@lillestrom-kultursenter.no eller Rune Brakestad/rbrakestad@lillestrom-kultursenter.no for å melde på ditt lag/din forening til sommerens vakreste eventyr!