Byfest på Nitja!

Publisert: 3. juni 2022

Byfest på Nitja!

Utstilling: «Splinten i øyet»
Utstillingssalen

Lørdag 17. og søndag 18. juni kl. 11-17

KUNSTNERE: Hedevig Anker, Ingrid Bjørnaali, Hasan Daraghmeh, Ingeborg Annie Lindahl, Patrick Huse, Gjert Rognli, Jannicke Låker, Anna Marie Gudmund Sigmondsdottir, Linda Soh Trengereid, Kåre Tveter med flere.

OM UTSTILLINGEN: I kunsthistorien utgjorde naturomgivelser lenge «bare» en bakgrunn for fremstilling av historiske hendelser og omgivelser for mennesker, før landskapet alene også vant terreng. Motivsjangeren er aktuell også i dag, der menneskets forhold til naturen og omgivelsene er noe mange kunstnere reflekterer rundt. Landskapsbilder er også noe vi finner i utallige hjem.

Betydningene som tillegges våre omgivelser er ofte tett knyttet til historie og tilhørighet, og vi har alle subjektive oppfatninger av landskapet vi befinner oss i – noe som også kommer til uttrykk gjennom kunstnerens tolkende blikk. En tilsynelatende øde ørken er for noen mennesker mye mer enn «bare» et hav av sand, på samme måte som skogholtet bak barndomshjemmet er et helt spesielt sted for den enkelte.

Hvilken betydning et landskap tillegges, er avhengig av øyet som ser. På hvilke måter kan landskapsfremstillinger utgjøre et ladet materiale, og hvilke historier kan de fortelle oss? I gruppeutstillingen Splinten i øyet kommer dette til uttrykk gjennom blant annet maleri, fotografi, video og tegning.

Utstillingen er kuratert av Monica Holmen, og vises i perioden 16. juni–4. august 2023.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

Ingrid Bjørnaali in collaboration with Maria Simmons og Fabian Lanzmaier, work in progress (Land Bodies, Decomposing Mass) (2023)


Utstilling: Advarsel: Ustabil grunn!
Prosjektrommet

Torsdag 15. juni kl. 11-15 og 17-21
Fredag 16. juni, lørdag 17. og søndag 18. juni kl. 11-17

Hvordan formidles risiko i form av flom, forurensing og kvikkleire ut til befolkningen? I Nitjas prosjektrom har vi gleden av å presentere avgangsprosjektet til arkitekturstudent Anne Marte Aure som setter fokus på underkommunikasjonen av denne risikoen og hvordan klimaendringene vil gjøre oss nødt til å tenke over måten vi bor på.

Avgangsprosjektet som gjennomføres ved Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais har som mål å synliggjøre en sammenfiltring av ulike verdener som ubevisst organiserer seg rundt en landskapsform som er i ferd med å forsvinne, nemlig ravinelandskapet på Romerike.

I dag er 70% av ravinene på Romerike blitt bakkeplanerte for å sikre matforsyning til hele landet. Motorveier og flyplasser har gitt oss tilgang på verden, men på veien dit har vi utryddet arter, ødelagt sjeldne og truede naturtyper, lagt bekker i rør og drenert myrer fordi de har stått i veien for menneskelig utvikling. Mer flom, kvikkleireskred og forgiftning er resultater av denne utviklingen. Litt etter litt har vi skapt de risikoene vi må leve med i dag.

Fredag, lørdag og søndag kl. 11-17 vil Anne Marte Aure være til stede i utstillingen og prate med de besøkende.


Seminar: Advarsel: Ustabil grunn!
Prosjektrommet

Torsdag 15. juni kl. 15-17

Som del av sitt avgangsprosjekt inviterer Anne Marte Aure til seminar der deltagerne inviteres til sammen å finne løsninger på hvordan vi kan håndtere utfordringene.

Program:

15.00   Introduksjon Anne Marte Aure
15.20   Innlegg Bjørnar Sæther professor i samfunnsgeografi UiO om Romerike som fyllplass for
kompakt byutvikling
15.30   Innlegg Sverre Solberg, forfatter av boka Ravinene, Østlandets jungel
15.40   Debatt
16.00   Workshop rundt tre samarbeidskart som tar for seg sentrale risikofaktorer på Romerike (flom, forurensing og kvikkleireskred)
16.45   Avslutning og takk

Seminaret er gratis.


Verksted: Utendørs blomsterlandskap
Utenfor Nitja

Lørdag 17. juni og søndag 18. juni kl. 11-17

Kunstner Heidi Marie Wien har duket opp med fargerike blomstervaser plassert på mønstrede duker i ulike farger. Her kan barna male det de ser, lære om fargeblanding, form og skygge. Alle barna får tildelt ark og maling. Etter workshopen settes de ferdige maleriene sammen til et stort felles kunstverk som skal pryde Nitjas trapperom.

Husk å ha på klær som tåler litt søl.  
Aktiviteten passer for alle og er GRATIS!
Drop in hele dagen.

Heidi Marie Wien (f.1980) har en BA fra KHIO og har blant annet stillt ut på Kistefos museum, Vestfold kunstmuseum, Oslo rådhus, Akershus kunstsenter og Galleri Fimbul.

Verkstedet er støttet av Sparebankstiftelsen AS.

Se flere nyheter

Sykkelfikser’n gjør deg klar for sommeren

– Det er helt naturlig for oss å bidra

Årets Byfest-kontor er en flott BOBIL!

Fetsund Lenser på Byfesten