Gratis

Hans Olav Lahlum – Burde slottet ligge i Lillestrøm?

Torsdag 13. juni
kl. 18:00

Lillestrøm bibliotek

Torsdag 13. juni, kl. 18:00

Hans Olav Lahlum – Burde slottet ligge i Lillestrøm?

Lillestrøm bibliotek

Velkommen til lokalhistorisk dag under Byfesten! Byfesten feirer byen Lillestrøm, og vi ønsker å vise fram hvordan hele kommunen ble til.

Visyn kultur har laget den første av fire planlagte filmer om Lillestrøms historie, og tar her for seg historien fra istid til 1800-tallet.

Filmen vises gratis på biblioteket kl. 12.00 og etter foredraget (kl. 19.00).

Historiker Hans Olav Lahlum er kjent som kjenner både av norsk og amerikansk politikk, og er spesielt interessert i de lange linjene. Hvor viktig er de små tingene som skjer over hele landet for å bygge de lange linjene? Hvilke smådetaljer kan endre historiens gang?

Og hvordan ville Norge sett ut hvis Suderheimslekta hadde fått kongesetet i Norge?

https://www.visynkultur.no/

Gratis inngang

Praktisk info

LILLESTRØM BIBLIOTEK

Biblioteket er byens storstue og ligger midt i sentrum i bygget Kvartal 1. Det er samlokalisert med Kulturskolen og øvelokalene. De nærmeste naboene er Nitja, Villa Cara, Lillestrøm kultursenter og bussterminalen.

Lillestrøm bibliotek har på kort tid utviklet seg til å bli en viktig arrangør i Lillestrøm by. Biblioteket arrangerer daglig små og større arrangementer på de ulike scenene.

Les mer om Lillestrøm bibliotek HER!

Andre forestillinger samme dag

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 12:00

Klovnen Knerten

SCENE KIRKEPARKEN presenteres av Olavsgaard Eiendom

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 17:30

Klovnen Knerten

SCENE KIRKEPARKEN presenteres av Olavsgaard Eiendom

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 19:30

Trang Fødsel

SCENE TORVET presenteres av Romerike Sparebank

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 20:45

Audun Skjølberg og Stina Stenerud

SCENE KULTURKVARTALENE presenteres av BORI

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 15:30

Villa Cara

SCENE SENTRUM presenteres av Lillestrøm Delta

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 17:30

Demenskoret i Lillestrøm

SCENE KULTURKVARTALENE presenteres av BORI

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 19:30

Skedsmo Janitsjarorkester

SCENE KULTURKVARTALENE presenteres av BORI

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 19:00

Åpning av Byfesten v/Solbakkenkoret og ordfører Kjartan Berland

SCENE TORVET presenteres av Romerike Sparebank

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 22:15

Ett Fett Storband med Stina Stenerud

SCENE KULTURKVARTALENE presenteres av BORI

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 18:20

Utdeling av Lillestrøm kommunes kulturpris og kunstnerstipend

SCENE KULTURKVARTALENE presenteres av BORI

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 22:00

J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters

SCENE SENTRUM presenteres av Lillestrøm Delta

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 20:00

Stokke / Eliassen blues duo

SCENE SENTRUM presenteres av Lillestrøm Delta

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 18:30

Lillestrøm storband

SCENE SENTRUM presenteres av Lillestrøm Delta

Gratis

Torsdag 13. juni kl. 21:00

Byfesten klassisk

Lillestrøm kirke