HJEM

En TRYGG Byfest for alle!

– Politiet vil også i år være godt synlig under Byfesten og vi gleder oss til denne årlige begivenheten hvor mange mennesker skal hygge seg i byen, sier politioverbetjent Jørgen Hoff. Men han har noen oppfordringer til publikum.
– Politiet vil også i år være godt synlig under Byfesten og vi gleder oss til denne årlige begivenheten hvor mange mennesker skal hygge seg i byen, sier politiførstebetjent Jørgen Hoff, som er ansvarlig for politiets innsats under Byfesten i Lillestrøm.

Byfesten-arrangøren Lillestrøm Kultursenter har hatt gode og forberedende møter med både politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten gjennom året. 

– Verden forandrer seg og det har vært nyttig med det vi kaller «scenario-møter». Det er nyttig for oss å ha noen tanker om hva som kan skje og hvordan vi håndterer slike eventuelle situasjoner. Stort sett går Byfesten på skinner og vårt samarbeid blir bare bedre og bedre for hvert år. Det oppstår sjelden noen store episoder, tross det store antallet mennesker som er ute. Det er vi utrolig glade for, sier Hoff, som benytter anlendingen til å oppfordre alle til å bruke sunn fornuft og ta hensyn til andre under Byfesten. 

– Vår oppfordring til publikum er at de nyter alkohol med måte og at de mange toalettene som er satt ut blir brukt. Vi vil slå ned på urinering på offentlig sted, og det vil bli gitt bøter for dette. 

På bildet, fra venstra: Jørgen Hoff fra Øst Politidistrikt, Robert Skrolsvik fra Lillestrøm Kultursenter og Jacob Aakre fra Nedre Romerike Brann- og redningsvesen.