HJEM

Kontakt


Byfesten i Lillestrøm 

Prosjektleder: 
Robert Skrolsvik 
rskrolsvik@lillestrom-kultursenter.no 
952 41 801 

Markedsføring/kommunikasjon: 
Anne Merete Hagnæss Rodem
amrodem@lillestrom-kultursenter.no 
932 09 861 

Utstillere: 
Glenn Due-Sørensen 
gdsorensen@lillestrom-kultursenter.no 
916 65 811