HJEM

Markedsboder

Byfesten%2018_6_2017%20Foto%20Anne%20Merete%20RodemIMG_3462
Markedsboder / utstillere

Ønsker du å booke markedsbod/utstillerplass til Byfesten i Lillestrøm? 
Would you like to book a marked place at Byfesten in Lillestrøm? 

Fyll inn vedlagte SKJEMA og send til oss på post@byfesten.no, så tar vi kontakt med deg
Please fill in the enclosed FORM and send it to post@byfesten.no, and we will be in touch with you. 

Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt: 
If you have any questions, please contact: 

Glenn Due-Sørensen 
gdsorensen@lillestrom-kultursenter.no 
916 65 811