Skedsmo Amatørteater - SHREK

14.00
 
Utdeling av Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris, kulturpris og kunstnerstipend.
Mer tekst om denne artisten. Og en linje til med mer tekst