HJEM
Tusen takk til våre
hovedsamarbeidspartnere!
Tusen takk
til våre hoved-samarbeidspartnere!
Lillestr%C3%B8mBanken
Bori
Lillestr%C3%B8m%20Delta
Skedsmo%20kommune
Ringnes
Lillestr%C3%B8m%20Torv1
Byfestensponsor-Akershus%20Energi
Byfesten LIGHT 2021

Byfest 2021 - hva gjør vi?


Torsdag 17. juni – søndag 20. juni 2021 

– Det er foreløpig usikkert hvordan smittesituasjonen vil være i juni 2021, men vi håper og tror vi kan arrangere en «light»-versjon av Byfesten i Lillestrøm, sier Robert Skrolsvik ved Lillestrøm Kultursenter.

– Først av alt synes vi det var forferdelig trist at vi måtte avlyse Byfesten i fjor. Det var en utenkelig situasjon, helt til det utenkelige plutselig ble virkelig. Men alle forstod årsaken og vi regner med at det også er full forståelse for at Byfesten 2021 vil bli annerledes.
Det sier Robert Skrolsvik, som i mange år har ledet arbeidet med å arrangere Byfesten i Lillestrøm fra sin kontorplass på Lillestrøm Kultursenter, der han til daglig jobber som produsent. Han forteller at de nå jobber med å finne gode løsninger for både næringslivet, publikum og artister, basert på de til enhver tid gjeldende råd og regler fra myndighetene.

– Vi tenker kreativt og konstruktivt for å finne gode og trygge løsninger for alle som er glade i Byfesten. Vi er nå tidlig i planleggingsfasen, og det er foreløpig ikke mulig å si noe helt nøyaktig om hvordan konseptet vil bli. Dette vil være en kontinuerlig prosess helt frem til selve avviklingen av Byfesten, og i mellomtiden er det mye som kan endre seg. Men vi er i gang og vi tenker positivt. 

BILLETTSALG TIL KONSERTENE?
Byfestens prosjektgruppe planlegger konsertarenaer på Torvet i Lillestrøm, på Stjerneplassen utenfor Lillestrøm Kultursenter og i Kirkeparken ved Lillestrøm Kirke. Det som blir spesielt denne gang, er at det kanskje må være billettsalg til konsertene.
– Vi vil ha behov for å både regulere antall publikummere og registrere hvem som er til stede på de ulike konsertene, med tanke på smittesporing, sier Skrolsvik.  

– Vi vet på nåværende tidspunkt ikke hvor mange det vil være plass til per konsert, men dette vil være i henhold til myndighetens føringer. Vi vil forsøke å kunne tilby konserter med både lokale og nasjonale artister, men dette vil avhenge av hvor mye vi vil ha å rutte med økonomisk. Byfesten har i mange år hatt mange trofaste sponsorer, samarbeidspartnere i næringslivet og kommunen, og årets budsjett vil avhenge av hvor mye det er mulig å samle inn i forkant av arrangementet.

Skrolsvik forteller at det vil bli foreslått akseptable billettpriser.
– Vi ønsker å holde billettprisene lave, så det er klart det vil bli rift om disse. Vi vil varsle så snart dette er avklart, og billettene vil være tilgjengelige via Lillestrøm Kultursenters og Byfestens Facebook-sider, så det er bare å følge med.

Thomas Tivoli vil være å finne på Stortorget som tidligere, dersom alt går etter planen. På tidligere Byfester har Storgata vært full av salgsboder fra omreisende næringsliv, men for 2021-versjonen foreslås det at disse erstattes av lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner, som vil bli tilbudt plass til fordelaktige priser. Salgsbodene har vært en veldig viktig inntektskilde for Byfesten, og det er ikke ukomplisert med tanke på budsjettet, at store deler av denne inntekten faller bort, forteller Skrolsvik.

– Vi vil samhandle med utelivsbransjen i forbindelse med leie av gateareal for uteservering. Også der vil det bli foreslått endringer når det gjelder priser og vilkår – i bransjens favør. Det er viktig, fordi det vil komme færre mennesker til Byfesten neste år, sier Skrolsvik, som forteller at de også samhandler tett med politi og nødetater, vedrørende sikkerhet og beredskap.

– 2021-versjonen av Byfesten vil bli ganske annerledes enn tidligere, men det kan kanskje være en riktig vei å gå, med tanke på utviklingen av Byfesten – som jo har vokst seg veldig stor. Vi lærer stadig nye ting som følge av Covid-19 pandemien, og vi gjør oss mange nyttige erfaringer som vil være verdifulle fremover. Vi ønsker bl.a. å strømme flere konserter denne gang. Det har vi ikke sett noe behov for tidligere. Men noe av det aller viktigste for oss, er fortsatt det lokale kulturlivet. Både nye og etablerte grupper, unge solister og ungdomsband er velkommen på scenen. Vi ønsker at hele, nye Lillestrøm Kommune involveres, og vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Foreningen Byfest i Lillestrøm tar forbehold om endringer med tanke på Covid-19 pandemien.
Torsdag 17. juni
Fredag 18. juni
Lørdag 19. juni
Søndag 20. juni
Annet som skjer
Barnas byfest
Tusen takk til våre sponsorer!
BDO
Dynea
Smart%20Elektro
Solsiden
Advokatfirmaet%20NLLS
Rosenberg
Peppes%20Pizza
Byfestensponsor-Datek
Byfestensponsor-Linstow
Byfestensponsor-Snorre%20Data
Byfestensponsor-OBOSKvarteret
Byfestensponsor-R%C3%B8hne%20Selmer%20Lillestr%C3%B8m
Byfestensponsor-Mirabel
Thomas%20Tivoli
Romerikes%20blad
Byfestensponsor-Rema1000
Allkopi
Byfestensponsor-Halvorsen-co
Martins%20mat-WEB
Byfestensponsor-Norsk%20ferdigplen-Jakhelln
Byfestensponsor-Keiser
Byfestensponsor-Meierikvartalet
Byfestensponsor-Mortens%20Kro
Byfestensponsor-HvamInvest
Byfestensponsor-Felleskj%C3%B8pet
Byfestensponsor-Norasonde
Byfestensponsor-ClasOhlson
Byfestensponsor-ThonHotel
%C3%98kland
SLM
Byfestensponsor-Lillestr%C3%B8mKirke
PROA%20Byfesten-logo%20til%20webside
RENTA%20Byfesten-logo