Byfesten Lillestrøm

Lillestrøm Kultursenter arrangerer Byfest i Lillestrøm på oppdrag fra Foreningen Byfest i Lillestrøm og i samarbeid med Lillestrøm kommune og det lokale næringslivet.

Foreningen Byfest i Lillestrøm er stiftet av Lillestrøm kommune og Stiftelsen Lillestrøm kulturforum (SLKF).

Arrangementet går i år over fire dager, og har et bredt spekter av artister og aktiviteter.

For Byfesten er det særdeles viktig å slippe til lokale krefter på scenene, både nye og etablerte grupper, lokale ungdomsband i samarbeid med Lillestrøm musikk- og kulturskole, samt regionale og unge utøvere i samarbeid med UKM.

Foreningen Byfest i Lillestrøm har som formål å årlig arrangere og videreutvikle Byfesten som et samarbeid mellom myndighet, næringsliv og lag og foreninger. Foreningen kan også innlemme andre arrangementer i sitt arbeid dersom dette skulle være aktuelt.

Foreningen har organisasjonsnummer 916 493 711 og styret består av disse medlemmene:
Ole Jacob Flæten (styreleder, rep. fra Stiftelsen Lillestrøm kulturforum)
Ingrid Danbolt (Lillestrøm kommune)
Camilla Wangen (Handelsvirksomhet)
Elin Brattbakk Myrset (Stiftelsen Lillestrøm kulturforum)
Espen Monsrud (utelivsbransjen)
Fahim Naeem (Lillestrøm kommune)