Byfesten Lillestrøm

Lillestrøm Kultursenter arrangerer Byfest i Lillestrøm på oppdrag fra Foreningen Byfest i Lillestrøm og i samarbeid med Lillestrøm kommune og det lokale næringslivet.

Foreningen Byfest i Lillestrøm er stiftet av Lillestrøm kommune og Stiftelsen Lillestrøm kulturforum (SLKF).

I 2022 arrangeres Byfesten for 25. gang og vi byr på et bredt og variert program til alle aldre. Noen konserter vil ha billettsalg, andre vil være gratis. Arrangementet går i år over fire dager, og har et bredt spekter av artister og aktiviteter.

For Byfesten er det særdeles viktig å slippe til lokale krefter på scenene, både nye og etablerte grupper, lokale ungdomsband i samarbeid med Lillestrøm musikk- og kulturskole, samt regionale og unge utøvere i samarbeid med UKM.

Foreningen Byfest i Lillestrøm har som formål å årlig arrangere og videreutvikle Byfesten som et samarbeid mellom myndighet, næringsliv og lag og foreninger. Foreningen kan også innlemme andre arrangementer i sitt arbeid dersom dette skulle være aktuelt.

Foreningen har organisasjonsnummer 916 493 711 og styret består av disse medlemmene:
Ole Jacob Flæten (styreleder, rep. fra Stiftelsen Lillestrøm kulturforum)
Lasse Rune Eriksen (Lillestrøm kommune)
Camilla Wangen (Lillestrøm Delta)
Elin Brattbakk Myrset (Stiftelsen Lillestrøm kulturforum)
Espen Monsrud (utelivsbransjen)
Odd Herman Brubak (Lillestrøm kommune)