Dette imprint ble sist oppdatert den 2. mars 2022.

Eieren av dette nettstedet er:

Lillestrøm Kultursenter Lillestrøm Kultursenter
Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm
Norge
E-post: on.retnesrutluk-mortsellil@kivslorksr
Telefonnr: 952 41 801
MVA ID: 960 865 952

Juridisk(e) representant(er) for Lillestrøm Kultursenter Lillestrøm Kultursenter:

Robert Skrolsvik

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Proff.no under lisens- eller registreringsnummeret:

1.2 I samsvar med forordningen om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (ODR-forordningen):

Vi ønsker å informere om muligheten for forbrukere til å sende inn klager til Europakommisjonens nettbaserte plattform for tvisteløsning, som du finner på følgende nettadresse: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.