Dette imprint ble sist oppdatert den 2. mars 2022.

Eieren av dette nettstedet er:

Lillestrøm Kultursenter Lillestrøm Kultursenter
Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm
Norge
E-post: rskrolsvik@lillestrom-kultursenter.no
Telefonnr: 952 41 801
MVA ID: 960 865 952

Juridisk(e) representant(er) for Lillestrøm Kultursenter Lillestrøm Kultursenter:

Robert Skrolsvik

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Proff.no med lisens- eller registreringsnummeret:

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.