HJEM

Om oss

Byfesten%2016_6_2017%20Foto%20Anne%20Merete%20RodemIMG_1483

EN GRATIS FEST FOR FOLKET!


Lillestrøm Kultursenter arrangerer Byfest i Lillestrøm på oppdrag fra Foreningen Byfest i Lillestrøm og i samarbeid med Skedsmo kommune og det lokale næringslivet. 

Foreningen Byfest er stiftet av Skedsmo kommune og Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum (SLKF). 

I 2020 arrangeres Byfesten for 23. gang og vi byr på et bredt og variert program til alle aldre. Konserter og aktiviteter er i all hovedsak gratis for publikum. Arrangementet går i år over fire dager, med et bredt spekter av artister og aktiviteter.

For Byfesten er det særdeles viktig å slippe til lokale krefter på scenene, både nye og etablerte grupper, lokale ungdomsband i samarbeid med K12 og Skedsmo Musikk- og kulturskole, samt regionale og unge utøvere i samarbeid med UKM. 

Det blir underholdning fra flere scener og Byfest uansett vær!

Se programmet her!

Foreningen Byfest i Lillestrøm har som formål å årlig arrangere og videreutvikle Byfest i Lillestrøm som et samarbeid mellom myndighet, næringsliv og lag og foreninger. Foreningen kan også innlemme andre arrangementer i sitt arbeid dersom dette skulle være aktuelt.

Foreningen har organisasjonsnummer 916 493 711 og styret består av disse medlemmene:
Lasse Rune Eriksen (styreleder, rep. fra Lillestrøm kommune), John Eirik Nymark (handelsvirksomhet), Elin Brattbakk Myrset (Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum), Espen Monsrud (Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum) og Odd Herman Brubak (Lillestrøm kommune). 
Velkommen! 

BYFESTEN I LILLESTRØM 

Prosjektleder: 
Robert Skrolsvik 
rskrolsvik@lillestrom-kultursenter.no 
952 41 801 

Markedsføring/kommunikasjon: 
Anne Merete Hagnæss Rodem
amrodem@lillestrom-kultursenter.no 
932 09 861 


Utstillere: 
Glenn Due-Sørensen 
gdsorensen@lillestrom-kultursenter.no 
916 65 811