Om oss

Byfesten%2016_6_2017%20Foto%20Anne%20Merete%20RodemIMG_1483

EN GRATIS FEST FOR FOLKET!


Lillestrøm Kultursenter arrangerer Byfest i Lillestrøm på oppdrag fra Foreningen Byfest i Lillestrøm og i samarbeid med Skedsmo kommune og det lokale næringslivet. 

Foreningen Byfest er stiftet av Skedsmo kommune og Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum (SLKF). 

I 2019 arrangeres Byfesten for 22. gang og vi byr på et bredt og variert program til alle aldre. Konserter og aktiviteter er i all hovedsak gratis for publikum. Arrangementet går i år over fire dager, med et bredt spekter av artister og aktiviteter.

For Byfesten er det særdeles viktig å slippe til lokale krefter på scenene, både nye og etablerte grupper, lokale ungdomsband i samarbeid med K12 og Skedsmo Musikk- og kulturskole, samt regionale og unge utøvere i samarbeid med UKM. 

Det blir underholdning fra flere scener og Byfest uansett vær!

Se programmet her!

Foreningen Byfest i Lillestrøm har som formål å årlig arrangere og videreutvikle Byfest i Lillestrøm som et samarbeid mellom myndighet, næringsliv og lag og foreninger. Foreningen kan også innlemme andre arrangementer i sitt arbeid dersom dette skulle være aktuelt.

Foreningen har organisasjonsnummer 916 493 711 og styret består av disse medlemmene:
Espen Monsrud (styreleder), Marit Heiberg, Helene Løbach Rebne, Lasse Rune Eriksen, Hege Andreassen og Odd Herman Brubak. 

styret byfesten dsc05640
Aktivitetsplassen 
I samarbeid med Skedsmo kommunes musikk- og kulturverksted for ungdom (K12) tilbyr vi mange aktiviteter for barn og unge på Aktivitetsplassen, Kirkegata 10 (ved Lillestrøm Kultursenter). 


Velkommen! 

BYFESTEN I LILLESTRØM 

Prosjektleder: 
Robert Skrolsvik 
rskrolsvik@lillestrom-kultursenter.no 
952 41 801 

Markedsføring/kommunikasjon: 
Anne Merete Hagnæss Rodem
amrodem@lillestrom-kultursenter.no 
932 09 861 


Utstillere: 
Glenn Due-Sørensen 
gdsorensen@lillestrom-kultursenter.no 
916 65 811