Bli med på rundtur i byen med Byfesten-toget

Disse sørger for en REN og PEN Byfest!